כבוד ותהילה ללוחמים היהודים

Do you need cash to pay for your air ticket to Israel? Play casino games at www.casinochoice.ca and win instant cash prizes.

במסגרת אתר גבעת התחמושת בירושלים

אתר גבעת התחמושת בירושלים, הוא מרכז הנצחה, מידע, חינוך ומורשת.

הוא גם מופת וסמל לערכים, לגבורה ולתקומת מדינת ישראל.

כחלק מחינוך, מורשת וערכי הלוחמים היהודים לדורותיהם , בחרנו אנו, הלוחמים לשחרור ירושלים במלחמת ששת הימים – 1967 לציין את שרותם, התנדבותם של הלוחמים היהודים בצבאות ומסגרות אחרות (מחתרות, פרטיזנים, משטרה וכל שרות בטחוני אחר) בארצותיהם במלחמות העולם, ביניהן, לפניהן ואחריהן (למעלה מ-3 מיליון לוחמים) . לתעד את חלקם הרב בין אומות העולם ולהצדיע להם.

פועלם והדוגמה האישית שהנחילו לנו הלוחמים היהודים, היוו את הבסיס להקמת כח המגן העברי תרום הקמת המדינה ואת היסודות להקמת צה”ל עם הקמת מדינת ישראל ב-1948.

ארגון הוטרנים היהודים העולמי: International Council of jewish war veterans החליט להקים את מרכזו בירושלים בגבעת התחמושת .

אנו לקחנו על עצמנו משימה זאת בסיוע קרן קיימת לישראל – J.N.F ארה”ב להקים את פרויקט: כבוד ותהילה ללוחמים היהודים, אצלנו באתר.

המטרה היא לרכז מידע ונתונים על פועלם של הלוחמים היהודים לדורותיהם, שמותיהם ופרטים אישיים.

בשלב זה אנו בעיצומו של תהליך ריכוז החומר:

שמות, פרטים אישיים וסיפור אישי.

עדויות על קרבות ואירועים מיוחדים.

מסמכים, תעודות ותמונות.

כתובות של ארגונים, מוזיאונים וארכיונים שבידיהם חומר בנושא.

אנו פונים בזה לוטרנים עצמם, לבני זוג, בנים, נכדים וכו’.. וכמובן גם לחברים ומכרים.

כמו כן אנו פונים לכל מוסד וארגון, אנא תתקשרו ותשלחו באפשרויות המצויינות בהמשך , אתר באינטרנט, דאר אלקטרוני, דאר רגיל, פקס, טלפונים, בטפסים-שאלונים המצורפים בהמשך וכו’…

מרכז זה על כל מרכיביו יכלול:

  • ריכוז של שמות ופרטים אישיים של רבבות רבות שיאסף ויתועד מיד, ובהמשך בשנים הבאות יגדל (כבר בידינו למעלה מ-60000 שמות ופרטים אישיים).
  • מרכז מידע ממוחשב, מגוון ועשיר עם תעוד והנצחה.
  • מרכז לחינוך והנחלת מורשתם.

אנו רואים בהקמת מרכז זה בגבעת התחמושת בירושלים מילוי חוב של כבוד ללוחמים היהודים שהתגייסו והתנדבו ביום פקודה ובמספרים גדולים באופן משמעותי מחלקם היחסי באוכלוסיה.

הערות:

  1. כל מי שמלא בעבר טופס-שאלון (דומה לזה המצורף פה בהמשך) מתבקש לעשות זאת פעם נוספת עבור המרכז המוקם על ידינו.
  2. כל לוחם שנקבל את שמו ואת סיפורו ” יקבל מסך מלא” במחשבים שבמרכז המידע שבו יוכלו כל המעוניינים לראות וללמוד.
  3. מצורפות פה (בנוסף לטפסים-השאלונים למילוי) גם מספר תמונות הדמיה, תכניות של מבנה הפרויקט ומרכיביו הפיזיים.

אנא צרו קשר עם הח”מ לשאלות והבהרות.

בחברות והערכה מצוות הפרויקט,

דניאל חנוך- מנהל פרויקט “כבוד ותהילה ללוחם היהודי” 054-4533319
שני דוייב- מרכזת הפרויקט   02-5820303
שמעון כהנר (קצ’ה)- יו”ר אתר ועמותת “גבעת התחמושת” 050-5254926