מקורות :

גור מ., הר הבית בידנו , משרד הביטחון , תל-אביב 1977.

הראל י. (עורך), שער האריות – הקרב על ירושלים בחווית לוחמי חטיבת הצנחנים,

נרקיס ע., אחת ירושלים , עם עובד, תל-אביב 1975.

נתן מ., המלחמה על ירושלים , אורפז, תל-אביב 1968.

קרויזר ג’., מערך שעור הקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים , מפקדת
קצין חינוך וגדנ”ע ראשי, תל אביב 2000.

ובר ש’., גבעה נעלמה – הקרב על גבעת התחמושת מחקר אישי של לוחם מיל’ , הוצאת מערכת, קיבוץ דליה, 2003.

 

פיקוד דרום- חינוך, 25 שנה למלחמת 6 הימים, המערכה על ירושלים – תשכ”ז.

 

אתר חיל האוויר