גדודו של מיכאל פייקס מ חטיבת ירושלים היה אמור לכבוש את אזור שייח’ עבד אל עזיז, נבי סמואל ו גבעת הרדאר , אך אלוף פיקוד מרכז עוזי נרקיס הפנה לשם את כוחות חטיבת השריון ‘הראל’. ירושלים העתיקה כבר הייתה מוקפת מכמה עברים, ועם כיבוש אבו טור היה נשלם כיתורה של העיר העתיקה. היה חשש מהכרזתה של הפסקת אש קרובה לפני שתיכבש העיר העתיקה, ונרקיס החליט להשלים את הכיתור בכוח היחיד שהיה זמין לו – גדוד המילואים בפיקודו של מיכה פייקס. הגדוד הוחלף בעמדותיו במהירות בגדוד חק”ש, וחזר מהפרוזדור לירושלים במסע רגלי דרך שכונת עין כרם . בצהרי יום ג’, 6 ביוני 1967 , הוטל עליוRead More →