המשולש ירושלים – רמאללה – לטרון, יצר איום על יעדים חשובים של ישראל, על ידי כיבוש והגעה למצב שליטה באזורים אלו תמנע התקפה על מקומות אלו וכן ימנע מעבר של כוחות תגבור ירדנים מכיוון בקעת הירדן. כוחות חטיבת הראל היו ממוקמים באזור יער חולדה ויער בן שמן, המח”ט, אל”מ אורי בן ארי, הכיר את השטחים הללו מימי מלחמת העצמאות. משימות החטיבה שהתקבלו בתחילה היו לפרוץ את גזרת מעלה החמישה- מוצא ואת גזרת תל אל פול, כמה שיותר מהר, בכדי לנטרל כל התנגדות או התקפת נגד של השריון הירדני. כוחות השריון שהוקצו לגזרה זו היו: גדוד 104, בשיתוף עם פלוגת טנקים M-50 מגדוד95 ומחלקת הנדסה, ינועוRead More →