גור מ., הר הבית בידנו , משרד הביטחון , תל-אביב 1977. הראל י. (עורך), שער האריות – הקרב על ירושלים בחווית לוחמי חטיבת הצנחנים, נרקיס ע., אחת ירושלים , עם עובד, תל-אביב 1975. נתן מ., המלחמה על ירושלים , אורפז, תל-אביב 1968. קרויזר ג’., מערך שעור הקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים , מפקדת קצין חינוך וגדנ”ע ראשי, תל אביב 2000. ובר ש’., גבעה נעלמה – הקרב על גבעת התחמושת מחקר אישי של לוחם מיל’ , הוצאת מערכת, קיבוץ דליה, 2003.   פיקוד דרום- חינוך, 25 שנה למלחמת 6 הימים, המערכה על ירושלים – תשכ”ז.   אתר חיל האוויר