מוצב “הנקניק” שלט על אזור הארמון ו”חוות הלימוד”. מוצב זה נבנה בצידו הדרומי של רכס הארמון על שלוחה מוגבהת שאורכה כ- 800 מטר ולה צורה מעוגלת כנקניק. הלגיון הירדני ניצל את יתרונו הטופוגראפי של “נקניק” שצופה על שטח ההפקר, ובנה לכל אורכה עשרות בונקרים, תעלות קשר, ביצורים ועמדות. על המוצב שמרה פלוגה אחת בלבד, בערך כ-60 חיילים ירדנים. המטכ”ל אישר את ההתקפה על מוצב “הנקניק”, סמוך לשעה 16:00 הועברה הוראה לאשר דרייזן ששלח חייל לקדם את הסיירת אשר נשארה בחוות הלימוד להסתערות על “הנקניק”. מיד נחלקו הסיירים לחוליות ויצאו בחיפוי המקלעים והטנקים לגזור את הגדרות, שהפרידו בין הארמון למוצב. מרגע גזירת הגדרות החלה הריצה הגדולהRead More →