לאחר שהסתיים מבצע “מוקד” בהצלחה, בשעה 9:00, ובשעתיים שלאחר-מכן, חילות-האוויר של סוריה וירדן התכוונו לתקוף את ישראל, ולכן הוחלט להמשיך ולתקוף ב גל שני מטרות במצרים. הפגיעות עד כה במטוסי חיל-האוויר היו חמורות פחות ממה ששוער. הקצינים הטכניים בטייסות קיבלו דיווחים על הפגיעות עוד כשהמטוסים הפגועים היו באוויר, והכינו את חלקי החילוף לתיקון עוד בטרם נחתו המטוסים. 115 גיחות כוונו בעיקר לתקיפת שדות התעופה המצריים, ומקצתן נועד לתקיפת תחנות מכ”ם. בהשוואה לגל התקיפה הראשון, הופנו מטוסים רבים יותר להגנת שמי המדינה. הניווט אל המטרות היה קל יותר הפעם, מכיוון שלא היה צורך לטוס בגובה נמוך. המלחמה הייתה כבר בעיצומה. התגובה הערבית לא איחרה לבוא, מטוסיRead More →