החל מראשית שנת 1966 קרו מספר אירועים שגרמו לפריצת מלחמת ששת הימים. בסוריה הפלג הקיצוני של הבעת’ תפס את השלטון והמשיך בקו התוקפני נגד ישראל. בריה”מ תמכה בקיצוניות הסורית ואף ניסתה לגרור לעימות את מצרים. בנובמבר 1966 נחתם הסכם הגנה הדדי בין מצרים וסוריה, בו התחייבו שתיהן להושיט עזרה זו לזו במקרה הצורך ולראות התקפה על אחת מהן כהתקפה על שתיהן. בחודשים אוקטובר- נובמבר 1966 רבו והלכו חדירות של מחבלים משטחה של ירדן לישראל (13 במספר). המלך הירדני גילה בניגוד למצופה פסיביות בריסון המחבלים. בחודש אפריל 67 הלהיטו הסורים את הגבול. אזהרותיה החוזרות ונשנות של ישראל, לפיהן תגיב בחומרה, לא הרתיעו אותם. ב- 7 באפרילRead More →